Moje tvorba se skládá ze čtyř období:

Vlastní tvorba v rodném jazyce, v letech 1982 až 1986 a pak v letech 1995 až 2011.

Básně v angličtině složené v přechodném období, mezi roky 1986 a 1989, kdy jsem již nevěřil, že budu ještě někdy psát české básně. K této činnosti mě doslova přinutil australský básník Philip Martin, který mně jednoho dne řekl, že je nesmysl psát v češtině, když mi to stejně nikdo nikdy nevydá. Když jsem pak této jeho rady poslechl, rozebíral se mnou mé výtvory a pomáhal mi vniknout do tajů a zvláštností angličtiny.

Překlady vybraných děl českých básníků Ortena a Holana do angličtiny během období 2004-2012, za podpory několika anglicky píšících básníků a literátů.

Od roku 2010, překlady knih z angličtiny do češtiny několika autorů, kteří mě nějakým způsobem zaujali