Here are the poems from 1986 to 1989, which was a transitional period for me, after the death of my mother, following which I stopped writing in Czech until 1995.

These poems were inspired mostly by everyday experiences during my travelling by train, which was 25 km to central Melbourne, then in the city itself, and finally in the evening back home. Had it not been for these daily travels, I would have likely written very little indeed.

In addition to these experiences, the poems talk mainly about sea, since the sea is for me something truly extraordinary, as if those 42 years of life in the interior of Europe had somehow famished me.

The poem "They died just below the summit" ... was initially inspired with a news-brief on TV, but in the end I wrote it primarily because at that time my daughter was marrying one of the prominent Australian climbers, and at their wedding I was in the presence of three of his friends who summited Mount Everest.


 

Simple Exercises

 
 

The Return of Agnes of Bohemia

 

Básně z přechodného období, z let 1986 - 1989, kdy jsem po smrti své maminky přestal až do roku 1995 psát česky.

Jsou to předně básně z přechodného období, z let 1986 - 1989, kdy jsem po smrti své maminky přestal až do roku 1995 psát česky.

Tyto básně byly inspirovány převážně každodenními prožitky při cestě vlakem do centra Melbourne, potom městem samotným a nakonec večer cestou vlakem domů na předměstí, vzdálené 25 km. Kdyby nebylo tohoto každodenního cestování, byl bych toho tehdy napsal asi velice málo.

Kromě zážitků z vlaku se tam mluví hlavně o moři, neboť to pro mne zůstalo dodnes něčím mimořádným, jako by mě těch 42 let strávených ve vnitrozemí Evropy, nějakým zvláštním způsobem vyhladovělo.

Podnětem k básni They died just below the summit… byla nejprve zpráva v tisku, ale nakonec jsem ji napsal především proto, že právě v té době se vdávala moje dcera za jednoho z význačných australských horolezců, a na jejich svatební hostině byli přítomni jeho tři přátelé, kteří zdolali Mount Everest.

Dále je zde moje sbírka básní Návrat Anežky Přemyslovny, kterou jsem s pomocí mnoha lidí přeložil do angličtiny s titulem The Return of Agnes of Bohemia.