2010: Seminář zahraničních bohemistů

Účast na týdenním Semináři zahraničních bohemistů, překladatelů a učitelů české literatury, pořádaném Svazem českých spisovatelů v září 2010 v Praze.

Klikněte pro poslech

Klikněte pro poslech

Host do domu

Josef Tomáš: technik a zároveň i básník a překladatel. Nejen nevšednímu spojení dvou profesí "v jedné osobě"…

Klikněte pro poslech

Klikněte pro poslech

Týden v kultuře

Rozhovor s Josefem Tomášem, který se setkal se zahraničními bohemisty.


2014: Konference zahraničních Čechů

Konference Krajane_cover.jpg
 
 

Účast na konferenci zahraničních Čechů nazvané Krajané a čeština. Tyto konference jsou pořádány každý druhý rok za podpory Ministerstva zahraničí, Českého rozhlasu, Národního muzea a dalších institucí. Námětem konference v roce 2014 byl český jazyk jako jeden z hlavních rysů národní identity a sounáležitosti s českou kulturou.

Moje básně zaujaly paní Barbaru Semenov, redaktorku časopisu Čechoaustralan, která mě pozvala, abychom na Konferenci zahraničních Čechů společně přednesli několik mých básní a tím aktivně přispěli k tématu konference – Krajané a čeština.