… a já psal a psal

Zaktualizovaný rozhovor Petra Lukšíčka: Nakladatelství U Veverky, s Josefem Tomášem, původně uveřejněný v Literárních novinách č. 9, 2013


Maturitní práce z českého jazyka

Gymnázium Vysoké Mýto;
79-41-K/401 gymnázium všeobecné

Josef Tomáš – život a díla
Autor práce: Martina Mlejnková, 4.B, duben 2015


Článek v Čechoaustralanu

Odezva mé tvorby v časopisu vydávaném v Melbourne paní Barbarou Semenov.


Kdo je Čechoaustralan Josef Tomáš?

In memoriam ing. Zdeňka  Langa, starosty města Česká Třebová a mého dávného kamaráda, který spolu s Mgr. Milanem Mikoleckým, redaktorem Českotřebovského deníku, mají zásluhu o vydání mé sbírky básní Hříva.


Recenze v Českém dialogu č.5, ročník 2011

Recenze sbírky Návrat Anežky Přemyslovny